Vår 2015: Skylight

5. november 2014

ET IDEOLOGISK KAMMERSPILL OM KJÆRLIGHETEN

Skylight er en fengslende kjærlighetshistorie – med hele samfunnsmaskinen som bakteppe.