VÅR 2015: Konstellasjoner

5. november 2014

ETT FORHOLD. UENDELIGE MULIGHETER

Konstellasjonerer et laboratoriestudium av våre handlinger og konsekvensene av dem.