UFO-bygda

26. oktober 2016 science fiction, torshovteatret
En kjærlighetserklæring til konspirasjonsteorien, til bygde-Norge og til alle som har kikket undrende opp på stjernehimmelen.
Hessdalen i Sør-Trøndelag har siden krigens dager vært åsted for oppsiktsvekkende mange observasjoner av uforklarlige lysfenomener. Siden 1980-tallet har bygda vært overvåket av forskere, og det hersker bred enighet om at fenomenet eksisterer, uten at man har kommet nærmere et svar på hva det kan være. Videoopptakene er mange. Fotografiene flere. Hva skjuler Hessdalens hemmelighet?
UFO-bygda er en del av Sci-fi på Torshov.