Strategier for en lysere fremtid

Absurd og pre-apokalyptisk komedie på Malersalen!