Seks roller søker en forfatter

10. september 2015
Hva skjer når seks uanmeldte roller plutselig dukker opp midt i prøvetiden til en teaterforestilling og krever å få sitt eget stykke? Se forestillingen SEKS ROLLER SØKER EN FORFATTER.