R.U.R. – Rossums Universal-Roboter

26. oktober 2016 science fiction, torshovteatret
En eksistensiell, vitenskapelig komedie om menneskehjernen på avveie.
Den unge idealisten Helena Glory oppsøker fabrikken som produserer Rossums Universal-Roboter. Hun vil mane til opprør for å ivareta robotenes rettigheter, men direktør Harry Domin overbeviser henne om at robotene ikke har menneskelige primærbehov. Når Helena overtaler fabrikkens vitenskapsmenn til å utvikle robotenes sjel, blir det stadig vanskeligere å skille mellom menneske og teknologi.
R.U.R. – Rossums Universal-Roboter er en del av Sci-fi på Torshov.