Opptak av høstslippet 2013

6. mai 2013
Se hele lanseringen av høsten 2013.