Mother Hunting – miracle of a rose

2. mars 2015
Nationaltheatret presenterer Akademi for Scenekunst/HiØs produksjon
av Bianca Casady i samarbeid med avgangselevene ved Akademiet.