KONSTELLASJONER

30. januar 2015

Ett forhold. Uendelige muligheter

Konstellasjoner er et laboratoriestudium av våre handlinger og konsekvensene av dem.