Grevlingens time – om Finn og far

14. april 2015

Hva vet vi om foreldrene våre?

Basert på tekster av Finn og Øivind Schau

Finn Schau var 14 år da han fant farens dagbok. Det han leste, forandret ham. Nå lager Finn forestillingen om forholdet til far.