1984

26. oktober 2016 science fiction, torshovteatret
En moderne klassiker om overvåkning, manipulasjon – og om å lytte til sin egen stemme.
Winston Smith er en laverestående funksjonær i Sannhetsministeriet, som reviderer historien etter gjeldende retningslinjer. Ettersom hans hukommelse fremdeles fungerer, utgjør han en trussel mot styringsmaktene. Når han i tillegg oppnår kontakt med motstandsbevegelsen, aner han muligheten til å velte tyranniet. Men når individet ikke finnes, hvem kan man da stole på?
1984 er en del av Sci-fi på Torshov.